Vinařská oblast Morava
Znojemská Vinařská podoblast
Vinařská obec Branišovice
Viniční trať Vinohrady
Vinohrad :  HABRLE & STLOUKAL
 
          Vinohrad "Habrle & Stloukal" se nachází ve Vinařské oblasti Morava, Znojemské vinařské podoblasti, Vinařské obci Branišovice, na viniční trati Vinohrad.        
          Vinohrad, nacházející se severovýchodně od obce v blízkosti silnice ve směru na Pohořelice, byl založen na místech, kde byla historicky, před r.1945 pěstována réva vinná.

          Založení vinohradu (vinohradů tří vinařů) na Viniční trati "Vinohrad" bylo provedeno roku 1997 územním rozhodnutím č.284/87 o využití území - výsadby vinice, odborem výstavby a životního prostředí, městského úřadu v Moravském Krumlově, a následným přidělením Registračního čísla vinice Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně, odborem odrůdového zkušebnictví.

          Zakladatelem vinohradu byl Karel Habrle mladší, který tento vlastnil po dobu dvanácti let. Na jaře 2009 vinohrad odkoupili manželé Stloukalovi, kteří budou společně s Karlem Habrlem starším pokračovat v tradici pěstování révy vinné na ploše bezmála 5000 m2 vinohradu.

          Odrůdová skladba vinohradu - zejména Veltlínské zelené, Muller Thurgau a v menší míře odrůdy Modrý Portugal a dále pak Tramín červený a Cabernet Moravia.

          Viniční trať "Vinohrady" je viniční tratí I.kategorie, na které se nyní nachází 2,5 ha vinic (z celkových možných 43 ha). Vinice se nachází na jižním svahu (průměrná svažitost 5%) v nadmořské výšce 205 až 220 metrů, v místě s průměrnou roční teplotou 9oC, sumou aktivních teplot 2800oC, se zeminou geologického původu - vápenité jíly, písky říčních teras překryté spraší Karpatské předhlubně, hlinitopísčité hnědozemě.

1550 keřů Révy vinné :
 
Modrý Portugal

Muller Thurgau

    

  www.stloukal.net